slot bet

Google Translate วิธีใช้

Google Translate วิธีใช้

Google Translate วิธีใช้ ปัจจุบันนี้เกิดโลกไร้พรมแดนเพราะมีอินเตอร์เน็ต ที่เชื่อมโยงให้คนทั้งโลกเข้ามาอยู่ในสังคมเดียวกันได้ คือสังคมออนไลน์ แปลภาษา ข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกสามารถส่งหากันได้ สามารถค้นหาเจอได้ แต่อุปสรรคที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลจากทั่วโลกสะดุดก็คือ ปัญหาทางด้านภาษา ที่ทำให้ กูเกิลTranslate เป็นตัวช่วยหนึ่งที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา วันนี้เราจะมาพูดถึง วิธีใช้ Google Translate

            กลูเกิลทรานสเลท คือโปรแกรมแปลภาษาของ google ที่แค่ search หาด้วยคำว่า “ แปลภาษา ” โปรแกรม แปลภาษา ก็จะขึ้นมา แบ่งเป็นสองช่อง คือ ช่องด้านซ้ายให้ใส่คำข้อความที่เราต้องการแปล และระบุภาษาต้นทาง  ส่วนด้านขวา จะเป็นช่องคำตอบที่เราสามารถรู้ภาษาปลายทางได้ว่าแปลความหมายว่าอย่างไร เมื่อคลิกที่ฝั่งข้อมูลต้นทาง คำแปลจะปรากฏที่ช่อง แปลภาษา ขวามือ

            กลูเกิลทรานสเลท นี้ แปลได้ทั้งคำ ประโยค เนื้อหาเป็นย่อหน้า จหรือจะแปลทั้งเว็บก็สามารถทำได้ โดยเมื่อเราเข้าไปหน้าเว็บอ่น ให้คลิกเมาส์ขวา ให้เลือกว่า “แปลเป็นไทย” โปรแกรมจะทำการแปลเนื้อความหมายให้เราทั้งหมด แต่สำนวนการแปลนั้น อาจไม่ได้สมบูรณ์ หรืออาถไม่ถผุกต้องทั้งหมด เนื่องจากการทำงาน แปลภาษา โดยตัวโปรแกรมที่ทาง google ตั้งเอาไว้

กลูเกิลทรานสเลท ทำงานอย่างไร

            หากคุณเคยใช้ กลูเกิลทรานสเลท แปลข้อความยาวๆ หรือแปลทั้งเว็บ ก็จะพบว่า ข้อความที่ได้นั้นต้องแปลภาษาเป็นไทยอีกที เนื่องจาก กลูเกิลทรานสเลท  เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นโดยใช้วิธี อ้างอิงกฎ slotonline การนิยามศัพท์ การสร้างกลุ่มคำ ใช้สถิติ การบรรจุเรื่องของไวยากรณ์ภาษาเข้าไป แม้ว่าจะมีการเพิ่มตัวอย่างการ แปลภาษาโดยมนุษย์เข้าไปให้โปรแกรมได้เรียนรู้บ้าง ก็ยังไม่สามารถ แปลภาษา ได้อย่างสมบูรณ์  กระบวนการประมวลผลการแปลโดยคอมพิวเตอร์หลายเครื่องนี้ เรียกว่า “statistical machine translation” หรือ ระบบการ แปลภาษา เชิงสถิติ

มีประโยชน์อย่างไร

  1. ช่วยลดอุปสรรคด้านภาษาได้ ให้สามารถเรียนรู้ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตได้แม้เป็นภาษาอื่นที่เราแปลเองไม่ได้
  2. มีประโยชน์เวลาเดินทางไปต่างประเทศ เพราะ กลูเกิลทรานสเลท มีแอพ แปลภาษา สามารถนำโทรศัพท์ไปจ่อที่ภาษาและแปลออกมาได้

เชื่อถือได้แค่ไหน

แม้ว่า กลูเกิลทรานสเลท จะได้รับการพัฒนามาเป็นระยะ จนสามารถอ่านภาษาแทนเราได้แต่ด้วยเป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมหลายภาษา และภาษาแต่ละภาษา มีรากฐานภาษา ไวยากรณ์ภาษาที่ไม่เหมือนกัน แปลภาษา การสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้ใช้แปลได้กับทุกภาษา จะให้สมบูรณ์เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์คาสิโนเหมือนการแปลของมนุษย์คงยังเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ การเรียงประโยค เนื้อความ คำแปลผิดที่ผิดทาง กลูเกิลทรานสเลท แปลภาษา ให้เต็มฟังก์ชั่น

วิธีใช้ Google Translate ให้เตฺ็มฟังก์ชั่น

1. เข้าไปที่หน้า → Google Translate  

2. Copy ข้อความภาษา ที่ต้องการแปล แล้ว paste ลงไปทางช่องซ้ายมือ และคลิกเลือกภาษาด้านซ้ายมือเป็น English ด้านขวามือเป็น Thai

(CNN) : Intelligence officials are increasingly dismayed about President-elect Donald Trump’s tweets and continued public attacks against them, describing his conduct as distressing, officials told CNN Wednesday.

กลูเกิลทรานสเลท จะแปลประโยคนี้เป็นภาษาไทย อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า คุณภาพของการแปลก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง แปลภาษา แต่ประเด็นหลักในครั้งนี้จะแนะนำฟังก์ชั่นอื่นๆ ของ กลูเกิลทรานสเลท ซึ่งคุณภาพค่อนข้างดีและน่าจะเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ภาษาได้ดีวิธีหนึ่ง มาเริ่มกันเลยค่ะ slotgame



หมายเลข 1 : copy ประโยคภาษาอังกฤษใส่ลงไปทางช่องซ้ายมือ คลิกเลือกภาษาเป็น English และในช่องขวามือ เลือกภาษาเป็น Thai

หมายเลข 2 : ในช่องขวามือ จะแปลเป็นภาษาไทยให้เรา

หมายเลข 3 : คลิก Ä เพื่อลบโฟเนติกส์ที่เราไม่ต้องการออกไป จะได้ไม่เกะกะ

หมายเลข 4 : ไอคอนรูปลำโพง Speaker Icon เพื่อคลิกฟังเสียงอ่านประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งจะอ่านโดย normal speed และ slow speed สลับกัน คนละเที่ยว

slow speed มีข้อดีตรงที่จะได้ฟังชัดๆ ว่าออกเสียง เน้นเสียง หรือมีจังหวะอย่างไรในการออกเสียง แต่ถ้าไม่อยากฟังเสียงยานคางไม่เป็นธรรมชาติเกมสล็อตเพียงแค่คลิกไอคอนรูปลำโพงซ้ำ 2 ครั้ง ก็จะกลับไปอ่านแบบ normal speed

หมายเลข 5 : ทำไฮไลท์คำศัพท์ที่เราต้องการรู้ความหมายหรือคำแปล เป็นคำๆ

หมายเลข 6 : คำศัพท์ที่ทำไฮไลท์ที่หมายเลข 5 จะแสดงความหมาย (definition) และประโยคตัวอย่างที่ด้านล่างซ้ายมือ โดยแยกแต่ละ part of speech (เช่น verb, noun, adjective) ให้เห็นชัดเจน ข้อมูลส่วนนี้ กลูเกิลทรานสเลท นำมาจาก → Oxford Dictionary  ซึ่งเป็นดิกชันนารีที่มีชื่อเสียงระดับโลก

หมายเลข 7 : เป็นคำแปลของศัพท์ที่ไฮไลท์ไว้ในหมายเลข 5 โดยจะแยกแต่ละ part of speech (เช่น verb, noun, adjective) ให้เป็นชัดเจน เช่นเดียวกับความหมายด้านซ้ายมือที่เป็นภาษาอังกฤษ แต่คำแปลในภาษาไทยอาจจะมีหลากหลาย โดยคำแปลในบรรทัดบนมักใช้กันบ่อยกว่าคำแปลในบรรทัดล่าง

หมายเลข 8 : คลิกที่สัญลักษณ์ มุมเหลี่ยมหัวชี้ลงเพื่อดูข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ประโยคตัวอย่างอีกหลายๆ ประโยค

หมายเลข 9 : คลิกไอคอนรูปลำโพง Speaker Icon เพื่อฟังเสียงอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไฮไลท์

 สรุป : ถ้ามีข้อความภาษาอังกฤษยาวๆ เพียง copy+paste ลงในช่องด้านซ้ายของหน้า กลูเกิลทรานสเลท และเมื่อติดศัพท์คำใด เพียงไฮไลท์ ก็จะได้ดูทั้งความหมายภาษาอังกฤษ และคำ แปลภาษา ไทย ใช้ศึกษาเปรียบเทียบกัน และในบางครั้ง definition ภาษาอังกฤษด้านซ้ายมือ ให้ความหมายที่ดีกว่า, มากกว่า, ใหม่กว่า, ถูกต้องกว่า คำแปลทางด้านขวามือ แต่หากใครกำลังฝึกอ่านดิกภาษาอังกฤษ คำแปลทางด้านขวามือก็จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการอ่าน definition ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ อีกทั้งยังสามารถฟังการออกเสียง การเน้นเสียง คำศัพท์หรือประโยคนั้นๆ ได้ด้วย

ในกรณีที่อยากรู้คำอื่นๆ ก็เพียงพิมพ์คำนั้นในช่องด้านซ้ายมือต่อท้ายลงมาและไฮไลท์ ก็จะเห็น definition ด้านซ้ายมือ และคำแปลด้านขวามือ เช่นเดียวกัน แต่ถ้า…

– เป็นศัพท์ใหม่ๆ เช่น hacktivist UFABET
– ความหมายใหม่ของศัพท์เก่า เช่น tweet
– ศัพท์พวก two-word verb เช่น hold on

Google Translate ก็จะโชว์เฉพาะ definition จาก Oxford dictionary ทางด้านซ้ายมือเท่านั้น ส่วนคำแปลด้านขวามือไม่โชว์ นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆ ที่แสดงให้เห็นว่า ดิกอังกฤษ-ไทย นั้น ต่อให้ใหม่มากขนาดไหนก็มักตามไม่ทันคำศัพท์อังกฤษที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ทุกวัน เพราะฉะนั้นการฝึกอ่านดิกอังกฤษ-อังกฤษให้รู้เรื่อง จึงเป็นเรื่องจำเป็น

อัพเดทล่าสุด : 18 กรกฎาคม 2020 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)

หมวดหมู่

+ สมัครสมาชิก Slotxo